Welkom op de website van Kabbalah - Toledano

Wij zijn een groeiend netwerk van kabbalisten in Nederland en België die zich laten inspireren door het werk van Z'ev ben Shimon Halevi.

Kabbalah is oorspronkelijk de joodse mystieke traditie. Als overlevering met wortels in de oudheid bevat het vele stromingen en scholen.

Z'ev ben Shimon Halevi beroept zich op het klassieke joodse onderricht, waaronder dat van Solomon Ibn Gabirol en Moses Cordovero. Hij ontwikkelde daaruit een moderne uitleg van de kabbalistische leer die goed past in ons tijdvak en in onze wereld.

Kabbalah-Toledano volgt de lijn die teruggaat tot het middeleeuwse Spanje, in het bijzonder de stad Toledo, waar Jodendom, Christendom en Islam elkaar ontmoetten. De Kabbalah-Toledano groepen van nu bewaren dit erfgoed van dialoog tussen de tradities.

In de school van Halevi wordt er met twee grondvormen gewerkt die een blauwdruk zijn voor alles wat bestaat: de 'Levensboom' en de 'Jacobsladder'. Beide figuren worden op universele wijze uitgelegd en toegepast zodat iedereen, ongeacht afkomst of traditie, zich in de Kabbalah kan verdiepen.

De school kenmerkt zich door bezinning op kabbalistische wijsheid omtrent de oorsprong en het doel van de schepping en de reden van ons bestaan.

Als individuen en in groepsverband trachten wij ons de tijdloze wijsheidsleer van de Kabbalah eigen te maken en die in ons dagelijks leven te praktiseren met openheid naar de samenleving. Via reflectie en meditatie op de kabbalistische beginselen streven we naar innerlijk evenwicht, bewustzijnsgroei, zelfkennis en inzicht in ons levenslot.

 

Zie verder over de school van Halevi: www.kabbalahsociety.org

School van de ziel